2020. Boldogasszony köpenyén Trilógia

  Kovács Nóri a Kárpát-medencei gyűjtései és kutatásai során óriási mennyiségű gyönyörű kincsre, népi imákra, archaikus és történelmi szövegekre, dallamokra, népmesékre, egyházi énekekre talált, ezért elég hamar körvonalazódott, hogy nem szimpla albumon jelenteti meg Szűz Mária történetét. Végül 47 dalban, 20 zenész közreműködésével, bő 170 percben egy trilógiában meséli el Boldogasszony kultuszunkat.

  Az első album a világ teremtésével, benne a világosságot szülő Boldogasszony megfogantatásával kezdődik, amelynek archaikus népi szövegei az ősi hitvilágunkban gyökereznek. Ő az Ősanya, Boldogasszony anyánk, Babba Mária, akit keresztény hitünk szerint Szűz Máriának hívunk. Az Ő élettörténetének bemutatásához a Szentírásból, papköltők műveiből is inspirálódott. A magyar népi hitvilág is nyomon követi Mária élettörténetét, a különböző Boldogasszony minőségekben. Pl. Gyertyaszentelő, Gyümölcsoltó Boldogasszony. 

  Nóri számára különösen fontos volt, hogy régi keresztény himnuszunk – Boldogasszony Anyánk – is felkerüljön erre a lemezre, teljes szöveggel, orgonakísérettel. Külön figyelemmel és szeretettel mutatja be Szűz Mária és fia, Jézus kapcsolatát is. Például a betlehemi kis Jézus születésének története, ahogy Mária ringatja, és altatókat énekel neki. A fájdalomból is bőven kijutott Szűz Máriának. Erről szól például az Ómagyar Mária siralom, egyik legrégebbi archaikus imádságunk, amelyet egy hasonlóan régi csángó népballadára ültetett rá. 

  A tripla lemezen saját hitbéli meggyőződését, lelkének tükrét mutatja meg a hallgatónak, ezért saját feldolgozások, saját dalok is elhangzanak. A dalok hangszerelése is igen változatos. Sok dal egy szál gitárral szólal meg, csendes elrévülést idéz. Máskor népi vonós muzsika színesíti, vagy éppen buzdít vigasságra. Az orgona, mint egyházi hangszer, is megjelenik, és a fiatalságot is szeretné megszólítani populáris hangszerelésű dalaival.

  Mária életútja és mennybe vételének bemutatásán túl az is célul tűzte ki, hogy minél részletesebben megjelenítse azt, hogy mi, Magyarok, milyen szorosan, ezer szállal és mély gyökerekkel kapcsolódunk Boldogasszonyunkhoz, a boldogságos Szűz Máriához, a székelyek Babba Máriájához. A 3. lemez azt mutatja be, hogy milyen különleges és egyedülálló ez a viszony, hiszen az egyetlen nemzet vagyunk, akinek Szűz Mária a királynője, akinek Szent István az oltalmára bízott, s akinek felajánlotta Apostoli Szent Koronánkat.

  A lemezen elhangoznak magyarságot erősítő, keresztény értékeket kidomborító, összetartozásra hangoló saját szerzemények is. A Trianoni emlékévben különösen fontos erre emlékeznünk, mert a székszakadt magyarság egységét közös hitvallásunk is táplálja, s Közép – Európában, különösen a V4-es országokban, a kereszténység megtartása, a keresztény kultúra ápolása ma kiemelt fontosságú. Az Eukarisztikus Kongresszus idején a keresztény közösség szíve itt dobog Magyarországon jövőre is. Igazán büszkék lehetünk arra, hogy a Megváltót szülő Szűzanya, palástja alá fogja a keresztény nemzetet, köpenyén hordozza a magyarokat.

  Mindezeket a témákat olyan hangszerelésben kívánja közre adni, hogy a mai, fiatalabb korosztálynak is könnyebben befogadható legyen, szívesen hallgassák, énekeljék, ugyanakkor szüleik, nagyszüleik is ráhangolódjanak a Boldogasszony köpenyén trilógiára.

  Ízelítő a lemezekről:

  Lemezrendelés / Disc ordering ITT!